Landbruksvikarane

Landbruksvikarane våre


Landbruksvikarane våre er klare til å rykkja ut om det er trong for akutt sjukdomsavløysing, eller anna avløysing. Nokre av dei held seg mest innanfor eigen kommune, medan andre har større aksjonsradius. Til saman dekkjer dei alle dei atten kommunane i vårt område i kortare eller lengre periodar alt etter kvar det er trong for.

Treng du hjelp? Ring hovudnummer 415 31 490

 

 mg_2469.jpg

Jorunn Åse Eide Raknes

Lindås

  Kurt Steinar Kvalheim

Radøy

Terje Skåre

Kvam

 

Anders Revheim

Osterøy

  Terje Øvre-Helland

Modalen

 

   Willy Villanger

Austrheim