Om oss

Om osskart

NLT Hordaland er eit samvirkeføretak som har som hovudmål å skaffe arbeidskraft til landbruket. Me tilbyr faglært og ufaglært arbeidskraft i 18 kommunar i Hordaland, og produserer om lag 100 årsverk som vert utført av 1000 heil- eller deltidstilsette personar. Omsetning pr. år er 52 millionar. Me er ein fleksibel samarbeidspartnar og vil utvida tilbodet til ulike verksemder og bransjar. Frå å vera reine avløysarlaget for landbruket har me utvikla oss til å verta eit vikarbyrå som femnar langt utanfor primærnæringane.

 

Me tilbyr:

Reingjering

Som registrert reingjeringsbyrå kan me tilby:
-Reingjering i private heimar
-Reingjering i bedrift
-Reingjering i båtar/campingvogner
-Reingjering i hytter
-Nedvask (flyttereingjering)
-Vindusvask
Me er fleksible på arbeidstid og tek ansvar for
kvaliteten på arbeidet som vert utført.

Vaktmeistertenester

-Enkle tømrar – målar oppgåver
-Vedlikehald av eigedom
-Vedlikehald av grøntanlegg
-Rydding og bortkøyring av bos
og hageavfall
-Snørydding
-Stillas- og liftutleige
-Trafikkdirigering

 

Administrasjon

Gjermund Stuve Dagleg leiar
Marie Mo Lie Lønsansvarleg
Trude Flotve Kontormedarbeidar/kundemottak
Arunas Keturakis Arbeidsformann

 

Besøksadressa vår er : Sjusetevegen 27, 5610 Øystese